LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 21
Badanie otoemisji akustycznych służy do oceny

A.
B.
C.
D.