LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 6
Jaką inną nazwę stosuje się dla niedosłuchu starczego?

A.
B.
C.
D.