LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 2
Jaki niedosłuch wywołują choroby ucha wewnętrznego?

A.
B.
C.
D.