LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Jaki wpływ na percepcję pacjenta i wynik badania słuchu audiometrią tonalną mają maskery wąskopasmowe prezentowane ipsilateralnie w stosunku do sygnału tonalnego generowanego przez audiometr?

A.
B.
C.
D.