LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 38
Która cecha subiektywna dźwięku odpowiada obiektywnemu natężeniu dźwięku?

A.
B.
C.
D.