LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 3
Sprawność stosowanego w aparatach słuchowych wzmacniacza klasy D wynosi najczęściej

A.
B.
C.
D.