LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 2
Który z czynników doboru aparatu słuchowego stanowi czynnik audiologiczny?

A.
B.
C.
D.