LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 37
W jaki sposób należy dbać o aparat słuchowy w przypadku nadmiernego pocenia się?

A.
B.
C.
D.