LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 11
Jak inaczej można nazwać krzywe izofoniczne?

A.
B.
C.
D.