LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 21
Który z elementów nie występuje w analogowym aparacie słuchowym?

A.
B.
C.
D.