LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 14
Która część protezy słuchowej należy tylko do jej części akustycznej?

A.
B.
C.
D.