LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 29
Co jest przeciwwskazaniem do pobrania wycisku (odlewu) ucha?

A.
B.
C.
D.