LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 24
Jak zmniejszyć zjawisko okluzji?

A.
B.
C.
D.