LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 9
Która instytucja może dofinansować zakup aparatu słuchowego ze środków PFRON osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności?

A.
B.
C.
D.