LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 16
Jeśli poziom dźwięku wynosi 100 dB, to wartość skuteczna ciśnienia akustycznego jest równa

A.
B.
C.
D.