LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 23
Która z podanych grup materiałów stosowanych w otoplastyce to materiały pomocnicze?

A.
B.
C.
D.