LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 19
Przyczyną występowania sprzężenia zwrotnego w aparacie wewnątrzusznym może być

A.
B.
C.
D.