LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 23
Pozostawienie przez użytkownika na noc włączonego aparatu słuchowego zamkniętego w pudełku powoduje

A.
B.
C.
D.