LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 34
Jakie ogólnorozwojowe następstwa może powodować niedosłuch u małego dziecka?

A.
B.
C.
D.