LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 2
Jakie informacje uzyskane od pacjentanie są istotne dla protetyka słuchu podczas przeprowadzania wywiadu?

A.
B.
C.
D.