LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 1
Którą z podanych nieprawidłowości i schorzeń można wykryć badaniem otoskopowym?

A.
B.
C.
D.