LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 27
Które urządzenie służy do pomiaru impedancji ucha środkowego?

A.
B.
C.
D.