LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 2
Która procedura dopasowania aparatów słuchowych jest przeznaczona do liniowych aparatów słuchowych?

A.
B.
C.
D.