LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 1
Który system wspomagający słyszenie opiera swoje działania na zasadzie łączności radiowej z wykorzystaniem modulacji?

A.
B.
C.
D.