LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 31
Środek pianotwórczy AR służy przede wszystkim do gaszenia pożarów

A.
B.
C.
D.