LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Główną zaletą łącznika kątowego jest

A.
B.
C.
D.