LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Łańcuch w pilarce do cięcia drewna nie posiada ogniw

A.
B.
C.
D.