LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Prądownica pianowa służy do wytwarzania i podawania piany

A.
B.
C.
D.