LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 39
Pneumatyczne poduszki niskociśnieniowe pracują przy nominalnym ciśnieniu roboczym

A.
B.
C.
D.