LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Butle z powietrzem posiadają nominalne ciśnienie napełnienia

A.
B.
C.
D.