LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 31
Samochód pożarniczy o oznaczeniu taktycznym GB A 2/16 posiada

A.
B.
C.
D.