LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 9
Rojnica służy do

A.
B.
C.
D.