LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 3
Kurtyny wodne w działaniach ratownictwa chemicznego stosuje się w celu

A.
B.
C.
D.