LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 12
Za pomocą wytwornicy pianowej wytworzono 30 m3piany średniej. Wiedząc, że stężenie wodnego roztworu środka pianotwórczego wynosiło 3% i użyto do niego 6 litrów środka typu FP możnastwierdzić, że liczba spienienia wynosi

A.
B.
C.
D.