LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Podczas zasysania wody do celów gaśniczych ze zbiornika zewnętrznego, wbudowany w układ pompy manowakuometr pozwala na pomiar

A.
B.
C.
D.