LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Spalanie to złożony fizykochemiczny proces, który zawsze charakteryzuje się

A.
B.
C.
D.