LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Pożar blokowy to rodzaj niekontrolowanego w czasie i przestrzeni procesu spalania, który przebiega

A.
B.
C.
D.