LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 7
Jako neutralizatora związku chemicznego o odczynie kwaśnym możemy użyć

A.
B.
C.
D.