LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Według przepisów ADR, cyfra 5 w górnej części pomarańczowej tablicy ostrzegawczej oznacza zagrożenie związane z materiałem

A.
B.
C.
D.