LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 31
HCN oznacza wzór chemiczny

A.
B.
C.
D.