LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Do sorbentów organicznych nie zaliczamy

A.
B.
C.
D.