LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Natarcie to forma działań gaśniczych polegająca na

A.
B.
C.
D.