LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Ratownicy przeprowadzają ewakuację osób zagrożonych w chwili, gdy

A.
B.
C.
D.