LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Wskaż przypadek, w którym zachodzi konieczność jak najszybszej ewakuacji osoby poszkodowanej z wnętrza samochodu zniszczonego w katastrofie komunikacyjnej.

A.
B.
C.
D.