LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 31
Podczas doboru kierunku obalania drzewa należy brać pod uwagę przede wszystkim jego

A.
B.
C.
D.