LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu

A.
B.
C.
D.