LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
Pluton ratownictwa chemicznego tworzą zastępy:

A.
B.
C.
D.