LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 34
Metoda "ataku na osobę z bliskiej odległości" może być przeprowadzona przez zamachowca przy pomocy

A.
B.
C.
D.