LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
Wywiad ochronny ma na celu

A.
B.
C.
D.