LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
Rodzaj użytego szyku ochronnego jest zależny w szczególności od

A.
B.
C.
D.